Seshadripuram Governing Council Members

Member NameDesignation
Shri. T S HenjarappaChairperson
Permanent Invitees
Shri. N R PanditharadhyaPresident
Shri. W H Anil KumarVice-President
Shri. B M ParthasarathyHon.Treasurer
Dr. Wooday P KrishnaHon.General Secretary
Shri.S SheshanarayanaHon.Joint Secretary
Shri.M S NatarajHon.Assistant Secretary
Special Invitees
Shri.Basavaraju B VPrincipal
Shri.M S NatarajHon.Assistant Secretary
Members
Shri. Anantharam B A
Shri. Ashok W D
Shri. Karthik N P
Shri. Krishnaswamy K
Shri. Muddukrishna H N
Shri. Narayana P C
Shri. Narayana P C
Shri. Paramashivaiah G
Shri. Ramakrishna W G
Shri. Rakesh N V
Smt. Shanthakumari P
Tumkur University representative
Prof. Basavarja G
Staff representative
Prof. Niveditha N
Parent representative
Mr. Madhu Sudan
Convener
Prof. Jagadeesha G.TPrinicpal